Договорот за олеснување на трговијата стапи на сила

Голема пресвртница во глобалниот систем за тргување беше постигнат на 22 февруари 2017 година кога првиот мултилатерален договор склучен во 21-годишната историја на Светската трговска организација стапи во сила. Со добивање на 110 ратификации на Договорот за олеснување на трговијата (ТФА), СТО го постигна прифаќањето на договорот од две третини од 164 членови на СТО.

Руанда, Оман, Чад и Џордан ги поднесоа своите инструменти за прифаќање на генералниот директор на СТО Роберто Азеведо на 22 февруари 2017 година, со што вкупниот број го надмина потребниот праг од 110. Стапувањето во сила на овој договор, кој има за цел да се забрза движењето, ослободувањето и царинењето на стоките преку границите, започна нова фаза за реформи за олеснување на трговијата во целиот свет и создава значителен поттик за трговија и на мултилатералниот трговски систем како целина.

Г.Д. Азеведо го поздрави стапувањето на ТФА во сила, истакнувајќи дека договорот претставува обележје на трговските реформи. Тој истакна:

"Ова е фантастична вест од најмалку две причини. Прво, ја покажува посветеноста на членовите на мултилатералниот трговски систем и дека тие се придржуваат до ветувањата дадени во Бали. Второ, тоа значи дека ние сега можеме да почнеме со спроведување на Спогодбата, помагајќи да се намалат трошоци за трговија во целиот свет. Тоа исто така, значи дека ние можеме да започнеме со техничка помош за имплементација за посиромашните земји..

"Но, тоа не е крај на патот. Вистинската работа е само на почеток. Ова е најголемата реформа на глобалната трговија во една генерација. Тоа може да направи голема разлика во растот и развојот во целиот свет. Сега, работејќи заедно, имаме обврска за спроведување на Спогодбата да се направат тие бенефиции реалност. "

Договорот е уникатен по тоа што им овозможува на земјите во развој и најмалку развиените земји да постават свои временски рамки за спроведување на ТФА во зависност од нивните можности.

Развиените земји се обврзаа веднаш да се применува Договорот, кој поставува широка низа реформи за олеснување на трговијата. Земјите во развој, за споредба, веднаш ќе ги применуваат само одредбите на ТФА кои тие ги означиле како обврски од "Категорија А". За другите одредби од Договорот, тие имаат обврска да наведат кога тие ќе се спроведат и дека е потребна поддршка за градење на капацитет, да им помогне да ги имплементираат овие одредби, познати како обврски од Категорија Б и Ц

врати се горе